Norges Bueskytterforbund

Husebyskogen Oslo - Nasjonalt stevne - Norgesrunde Høst

Nasjonalt stevne Resultatlisten

Informasjon

  • Oslo Bueskyttere
  • 2021-09-12

 

  • Aktiv
  • Norgesrunde
  • 2 Distanse / 72 Piler
Oslo Bueskyttere inviterer til Norgesrunde søndag 12. september 2021 på vår egen bane i Husebyskogen bak FO-bygget, Sørkedalsveien 150, Oslo. Innkjøring forbi bom, og parkering ved sperring like før buebanen. Det vil bli skiltet fra Sørkedalsveien. Stevnet arrangeres for alle approberte klasser. 1/3djedels premiering opptil 3 plasser. Påmelding klubbvis med navn, skytternummer og klasse i prioritert rekkefølge til stevne@oslobueskyttere.no senest mandag 6. september. Startkontingent senior 250 kr, junior 150 kr. Betales klubbvis til kontonummer 1503.70.06359 innen 8. september. Merk betaling med klubb, stevnedato og angi antall sr/jr. Program: Teknisk kontroll kl. 11.00 Prøvepiler kl. 11.10 Start kl. 11.30 Norgesrunden er 72 piler på 80 cm skive, det skytes 3-pils serier i samsvar med gjeldende regelverk. Pause etter 36 piler. MERK at noen av klassene har nye avstander i år. Avstandene for de forskjellige klassene fremgår av avstandsoversikten på NBFs hjemmeside: https://bueskyting.no/lover-regler/ Stevnet blir gjennomført i henhold til retningslinjer fra forbundet og myndigheter. I@NSEO Scorekeeper vil bli brukt for registrering av resultater, last gjerne ned og installer på forhånd. Det blir kiosk som tar Vipps. Deltakerliste: https://www.oslobueskyttere.no/assets/ianseo/20210912.Deltakerliste-Klubb.pdf