Norges Bueskytterforbund

Vårpila 3D - Uttaksstevne 2023
Nasjonalt stevne
Arrangør
IL Goma - Bueskyting
Plass
Moseby 3D-bane
Dato
2023-05-27 - 2023-05-28
Runder
3D-stevne
Distanse/Piler
1 Distanse / 96 Piler
Informasjon
R1 - Recurve 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
11
10
1
Sr
382
348
730
7.6
17
14
R2 - Recurve 2
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
11
10
1
Sr
390
364
754
7.85
10
15
2
U1
264
352
616
6.42
5
16
C1 - Compound 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
11
10
1
50
513
508
1021
10.64
71
20
2
50
507
511
1018
10.6
68
23
3
50
491
477
968
10.08
46
31
4
Sr
486
473
959
9.99
43
34
5
Sr
469
474
943
9.82
38
36
6
50
474
435
909
9.47
39
31
7
Sr
465
465
4.84
23
13
8
B1 - Barebow 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
11
10
1
2
50
401
407
808
8.42
13
31
3
4
5
Sr
362
365
727
7.57
18
16
6
Sr
345
349
694
7.23
9
21
7
50
364
312
676
7.04
5
15
8
9
Sr
277
279
556
5.79
7
8
B2 - Barebow 2
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
11
10
1
U1
322
295
617
6.43
6
13
LB1 - Langbue 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
11
10
2
50
352
365
717
7.47
7
25
3
50
361
333
694
7.23
10
19
4
50
341
323
664
6.92
9
17
6
7
50
261
261
2.72
1
5
BU1 - Buejeger 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
11
10
1
Sr
420
427
847
8.82
30
24
2
Sr
380
408
788
8.21
16
25
T2 - Trad 2
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
11
10
T1 - Trad 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
11
10
1
50
426
443
869
9.05
27
30
2
50
386
394
780
8.12
10
31
3
Sr
357
390
747
7.78
18
24
4
50
355
368
723
7.53
6
19
5
6
50
337
352
689
7.18
6
20
7
Sr
282
289
571
5.95
4
11
8
Sr
295
271
566
5.9
7
10