Norges Bueskytterforbund

Solsikke stevne 2023
Nasjonalt stevne
Arrangør
Eidsvoll Bueskyttere
Plass
Eidsvoll Bueskyttere, Østsidavegen 22b, 2080 Eidsvoll
Dato
2023-08-02
Runder
720-runde
Distanse/Piler
2 Distanse / 72 Piler
Informasjon
F6 - Felles 6
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
R1 - Recurve 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
1
50
277
285
562
7.81
3
1
2
Sr
173
169
342
4.75
2
1
R4 - Recurve 4
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
3
R
292
276
568
7.89
11
4
R3 - Recurve 3
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
2
Sr
219
247
466
6.47
3
1
R2 - Recurve 2
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
1
K
331
330
661
9.18
28
13
2
50
298
313
611
8.49
13
5
3
50
296
308
604
8.39
8
5
4
5
6
C2 - Compound 2
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
1
Sr
301
299
600
8.33
11
3
C4 - Compound 4
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
C1 - Compound 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
1
Sr
344
343
687
9.54
40
14
2
Sr
337
328
665
9.24
29
6
3
B3 - Barebow 3
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
B1 - Barebow 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
2
3
50
247
264
511
7.1
7
2
6
B4 - Barebow 4
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
1
2
K
222
170
392
5.44
6
2
LB1 - Langbue 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
1
LB3 - Langbue 3
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
1
LB4 - Langbue 4
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
T2 - Trad 2
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
1
50
299
290
589
8.18
9
2
T1 - Trad 1
Rank
Skytteren
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Gjennomsnitt
10+X
X
1
2
50
313
316
629
8.74
17
4
3
50
313
308
621
8.62
20
7
4
50
310
311
621
8.62
15
4
5
6
50
307
297
604
8.39
16
3
7
Sr
318
278
596
8.28
14
4
8
50
292
300
592
8.22
11
3
9
10